شرکت تولیدی و شیمیایی سپهر رنگ آرافام

تولید کننده رنگ های صنعتی، کوره ای، اتومبیلی، اپوکسی، پولی یورتان، اتیل سیلیکات، کلیرهای حفاظتی ساخت و اجرا کفپوش های صنعتی و ساختمانی اپوکسی و پلی یورتان.

شرکت رنگ آرافام تولید كننده انواع رنگهای صنعتی، دریایی، ساختمانی، كیلرها و پوششهای حفاظتی، شامل انواع پوششهای اپوكسی، پلی یورتان، آسترهای (پرامیر) ضد خوردگی، رنگهای كوره ای، اتومبیلی و انواع رنگهای فوری ومخصوص چوب، اتیل سیلیكات، ساخت و اجرای كفپوش های صنعتی، ساختمانی پوششهای مخصوص بتن، پلی یورتان كف، پرایمر زینك اتیل سیلیكات - واش پرایمر وانواع پوششهای ضداسید، رنگهای نسوز و گروههای ویژه جهت پوشش های كف، سند بلاست و رنگ آمیزی می باشد.


شریـک مـا شــوید