سپهر رنگ آرافام

پرایمرزینک اتیل سیلیکات

پرایمرزینک اتیل سیلیکات : این پرایمر دو جزئی است و بر پایه رزین اتیل سیلیکات و پودر روی طراحی گردیده است. رزین مورد استفاده در این محصول ساختار معدنی دارد و به طبغ با تشکیل پیوند کوالانسی با سطح فلز سندبلاست شده از چسبندگی و خواص ضد خوردگی بسیار خوبی برخوردار است.پس از اعمال یک لایه با ضخامت ۷۰ میکرونی، پودر روی موجود در این پرایمر با مکانیزم حفاظت کاتدی سطح را در مقابل عوامل خورنده محیطی و سایشی محافظت می نماید.